Навігація
Права та обов’язки студентів

Правила прийому до Київського авіаційного фахового коледжу у 2022 році

         Завантажити в форматі .pdf

додаток 1

Перелік освітньо-кваліфікаційних рівнів та напрямів підготовки (спеціальностей), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання.

         Завантажити в форматі .pdf

додаток 2

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб,які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою спеціальністю.

 Таблиці представлені для денної та заочної форми навчання.

         Завантажити в форматі .pdf

додаток 3

Перелік напрямів підготовки для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста, магістра та ветеринарно-медичного спрямувань) за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

         Завантажити в форматі .pdf

додаток 4

Перелік напрямів для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) за спорідненою спеціальністю.

         Завантажити в форматі .pdf

додаток 5

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, творчих конкурсів).

         Завантажити в форматі .pdf

додаток 6

Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, при вступі на які особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення, факультети довузівської підготовки) вищого навчального закладу, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до цього вищого навчального закладу додається до 20 балів (до 2 балів — при вступі на основі базової середньої освіти) за результатами підсумкової атестації.

         Завантажити в форматі .pdf

      Відповідальний секретар приймальної комісії Н. М. Корлякова

      Тел.: (044) 454-57-62

      Моб.: (068) 686-58-15

      Моб.: (099) 249-86-06

      Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Лісова Ю. О.

      Моб.: (097) 760-99-45

      
Київський авіаційний фаховий коледж © 2021
MegaDesign Studio © 2010